تنظیم زیرنویس


حتما با این مشکل مواجه شدید که زیرنویسی که دانلود میکنید با نسخه فیلم شما هماهنگ نیست البته این موضوع در فیلم های قدیمی بسیار مشهود است برای رفع چنین مشکلی باید زیرنوس را به جلو و یا عقب ببرید برای این کار بهترین نرم افزار Km Player است در این نرم افزار می توانید با استفاده از دکمه های ج و چ زیرنویس را جلو ویا به عقب ببرید تا با فیلم کامل هماهنگ شود