قرار دادن زیرنویس بر روی فیلمقرار دادن زیرنویس بر روی فیلم ها در نرم افزار های پخش مختلف متفاوت است که ما به صورت جداگانه هر یک را بررسی خواهیم کرد.


قراردادن زیر نویس در نرم افزار Km Player

برای این نرم افزار سه روش مختلف وجود دارد:

روش اول Drag & Drop

در این روش پس از پخش فیلم زیرنویس فیلم را انتخاب کرده،کشیده و بر روی فیلم می اندازیم و زیرنویس بر روی فیلم پخش خواهد شد

روش دوم دبل کلیک

در این روش پس از پخش فیلم بر روی زیرنویس مربوطه دوبار کلیک میکنیم و زیر نویس بر روی فیلم قرار خواهد گرفت

روش سوم از طریق منوی km player

اگر دو روش قبلی که سریعترین روش باز کردن زیر نویس هستند کار نکرد باید از طریق منوی نرم افزار اقدام کنید در این روش پس از پخش فیلم بر روی صفحه راست کلیک کنید وارد بخش subtitle شوید و از زیر مجموعه آن load subtitle را انتخاب کنید سپس در پنجره باز شده زیرنویس مورد نظر خود را انتخاب کنید،زیرنویس بر روی فیلم قرار خواهد گرفت

قرار دادن زیرنویس در نرم افزار jet audio

در این نرم افزار پس از پخش فیم کلید های میان بر ctrl+o را بزنید در پنجره باز شده زیرنویس مورد نظر خود را انتخاب کنید،به صورت اتوماتیک زیرنویس بر روی فیلم قرار خواهد گرفت

قرار دادن زیرنویس در نرم افزار K-Lite Codec

پس از پخش فیلم مورد نظر از منوی بالا سایت وار زیر منوی file شوید سپس گزینه subtitle را انتخاب کنید و از زیر منوی آن گزینه load subtitle را انتخاب کنید در پنجره باز شده زیرنویس مورد نظر را انتخب کنید زیرنویس به طور اتوماتیک بر روی فلم قرار خواهد گرفت برای آسان تر کردن کار می توانید از دکمه های ترکیبی ctrl+l نیز استفاده کنید

قرار دادن زیرنویس در نرم افزار VLC media player

از منوی بالای نرم افزار گزینه subtitle را اتخاب کرده و از زیر منوی آن load subtitle را انتخاب کنید سپس در پنجره باز شده زیرنویس مورد نظر خود را انتخاب کنید به صورت اتوماتیک زیر نویس بر روی فیلم قرار خواهد گرفت